บริษัท โกลบอล เมดดิคัล (ประเทศไทย) จำกัด ก่อตั้งขึ้นโดยเภสัชกร นักวิทยาศาสตร์ ตลอดจนผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ผลิตสินค้าและให้บริการ ด้านสุขภาพ ผิวพรรณ และความงาม ภายใต้มาตรฐานที่ดีทุกกระบวนการ ตั้งแต่ การออกแบบผลิตภัณฑ์ การวิจัยและพัฒนา การทดสอบประสิทธิภาพ การผลิต การบรรจุ การตรวจสอบคุณภาพ รวมถึงการเป็นที่ปรึกษาด้านการตลาด โดยบริษัทฯ มุ่งเน้นการเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมชั้นนำของประเทศ ทั้งนี้เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพ มีความปลอดภัยแก่ลูกค้า

      บริษัท โกลบอล เมดดิคัล (ประเทศไทย) จำกัด ขอเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ ที่ซื่อสัตย์และไว้ใจได้ เพื่อสร้างความเติบโตอย่างยั่งยืน ในธุรกิจด้านสุขภาพและความงาม เพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า

  • แผนกการตลาดและฝ่ายขาย
  • แผนกวิจัยและพัฒนา
  • แผนกผลิตและบรรจุ
  • แผนกควบคุมคุณภาพ
  • แผนกธุรการและบัญชี
  • แผนกโลจิสติกส์

     เราจะเป็นพันธมิตรที่ส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการด้านความงามและสุขภาพที่ตรงความต้องการ เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า